19 јул 2010

20 Jul 2010


Moram Izaći

Moram izaći, pre
no što kapi kiše
okupaju pločnik
u predgrađu,
tom zaklonu od pogleda,
koje je sirotinja
izmislila
kao sklonište za svoju samilost.

Moram izaći
da raspem besciljne korake,
Tanane misli,
i skrivene želje...

Moram izaći, jer,
kapi na mome licu
sakriće grč,
i gorku reč
koja ni u bunilu
ne sme biti glasno
izgovorena...

Moram izaći večeras...
ne treba mi ni šešir,
ni kabanica...
jer ne postoji zaklon
da bi me sačuvao
sopstvenog Pogroma

2 коментара: