21 фебруар 2011

22 Februar 2011


Strah

Bojim se...
Bojim,
mnogo više
nego što može
na licu
da se vidi.

Kada se oblaci
nisko spuste,
a,negde niz sokak
začuje dečiji plač...

Bojim se...
praznih soba,
Jalove svetlosti sveće,
gde niko nije siguran
hoće li u istom trenutku
prepoznati rođeni lik
u senci
koja se lenjo
razvlači po zidu...

Bojim se,
da, Bojim,
kojem se vremenu klanjamo,
kada ni liniju života
na svojim rukama
više ne umemo
razaznati...

18 фебруар 2011

19 Februar 2011


Za Velikim Švapskim stolom

Za velikim,Crnim
Švapskim stolom,
koji smo koristili
Za Slavlja i Daće,
Sedeli su neki ljudi
Pognutih glava
I tiho pričali…

U prvi mah,
Nisam ih razumeo…
Ali onda svatih
Da nekog žale…

O,Bože…
Samo da moje ime
Ne spomenu…
Rekoh u sebi
I izgubih dah.

15 фебруар 2011

16 Februar 2011


Ljubav
(Zahvala Pesnikinji Sabini Maličbegović)


Hoću tvoje oblake da svijem,
i upijem nežnost satkanu od reči,
siguran da budem kako sve ne snijem,
i da Ljubav tvoja svaku tugu leči…

Hodilo se dugo
i tragalo time,
da pogled prepozna oazu za snove,
nepoznato osta
za sve, tvoje ime,
i ta silna ljubav kroz rime što zove...

Našao sam traga
a i red je bio,
da ti jednom kažem
to što nikom ne bi',
sve stihove tvoje bar jednom sam snio,
sada ih za uzvrat,
ja poklanjam
tebi...

13 фебруар 2011

13 Februar 2011


Straža

Ne dam
Ovaj Grad,
Ale da ga
Pojedu…

Ne dam
ovo Nebo,
Crnim plaštom da prekriju…

Ne dam
ove Brazde,
Boju da promene
Vekovnu…

Ne dam,
Ne dam Sećanje
Da nestane
U Maglovitom jutru,
Jer,gde bi
nam bio kraj
da takav Greh
spustimo na
Dušu.

07 фебруар 2011

08 Februar 2011


Alisa Maličević - Daleka predaleka blizina

Daleka,predaleka moja blizino
zar je moguće živjeti
kao ja bez tebe
duše preblizu a tijela predaleko.

Daleka,predaleka moja blizino
je li moguće da se grlimo bez zagrljaja
da se gledamo bez pogleda
da se osjetimo bez dodira.

Daleka,predaleka moja blizino
zar bi sam od sebe
ovaj instrument svir'o
da mu ti nisi u žice dir'o.

Daleka,predaleka moja blizino
od rebra ispod kojeg je srce
satkan je muzički ključ
kojim se otključava kajdanka duše.

Daleka,predaleka moja blizino
tako blizu a tako daleko
mome srcu zadaješ tempo
vođena melodijom srca, plešem.